Mereka Bicara Salafy & Wahabi

nGumpulin Tulisan Menyorot Salafy Wahabi

DAFTAR ARTIKEL BLOG

DAFTAR LENGKAP KUMPULAN ARTIKEL BLOG INI YANG DIHIMPUN DARI BERBAGAI SUMBER:

Tahun 2007

 1. Esprit Des Corpses Di Kalangan Pengikut Salafy (Artikel Perdana Desember 2007)
 2. Salafy Menurut Yusuf al-Qardhawi
 3. Membantai Tuduhan Antosalafy
 4. Siapa itu Antosalafy?
 5. Pengikut Salafi Buat Pengumuman
 6. Astaghfirullah! Menuntut Ilmu Selain “Ilmu Syar’i” Saja Sampai Dianggap Berdosa
 7. Meluruskan Makna Salaf 

Tahun 2008

 1. Salafy Bikin Ulah lagi, Kali Ini Saya Tidak Boleh Diam (Tahun Kedua – Januari, 2008)
 2. Genitnya Anto “Dewo” Salafy CS Dalam Ber-TBC-ria: Tabarruk
 3. Argumen Mentah Pengikut Salafy Yang Merasa Benar Sendiri
 4. Bid’ah=Sesat= Tidak Beragama?
 5. Kritik Salafy Yang Menghalalkan Fallacy
 6. Makna “Hizbiyyah” Yang Telah di Salah Artikan
 7. Lagi-lagi Orang Menuduh Sesat Seenak Jidat
 8. Salafy Manhaj Salaf = Produk Zionis
 9. Saya Resah
 10. Kritik Pendapat Salafi Tentang Gambar
 11. Kritik Salafi Yang Melarang Menggunakan Kata Saudara Kepada Orang Kafir 
 12. Sikap Muslim Terhadap Orang Non Muslim
 13. Mengapa Mereka Enggan Disebut Wahabi? (1)  Bantahan Atas Artikel Siapakah Wahabi?
 14. Mengapa Mereka Enggan Disebut Wahabi? (2)  Bantahan Atas Artikel Siapakah Wahabi?
 15. Kerancuan Konsep Tauhid Versi Wahaby (Salafy) – Bag. 1
 16. Kerancuan Konsep Tauhid Versi Wahaby (Salafy) – Bag. 2
 17. Kerancuan Konsep Tauhid Versi Wahaby (Salafy) – Bag. 3
 18. Mengapa “Pokoknya” Berkesan Brengsek
 19. Membaca Salafy, Wahabi Dan Khawarij
 20. Benarkah Wahabiyah Pewaris Sejati Mazhab Salaf? (1)
 21. Benarkah Wahhabiyah Pewaris Sejati Mazhab salaf ? (2)
 22. BIANG-KEROK PERPECAHAN UMAT
 23. Persamaan Wahabi dan Khawarij
 24. Khawarij dan Akar Kekerasan atas Nama Islam
 25. Ayat Tasybih
 26. Sekte wahhabiyah Pewaris Konsep Mujassimah
 27. Muammal Hamidy Cabut Tuduhan ‘Musyrik’ untuk NU
 28. NU Kecewa Penulisnya Tak Hadiri Debat Terbuka
 29. Kupas Tuntas Tabarruk: Menjawab Isu-Isu Sekte Wahaby Tentang Legalitas Tabarruk
 30. Lembaran Hitam di Balik Penampilan Keren Kaum Wahabi
 31. Beberapa Bukti Pengkafiran Muhammad bin Abdul Wahhab
 32. Pengkafiran Wahhaby (1); Muhammad bin Abdul Wahhab Menganggap Para Ulama Musyrik
 33. Pengkafiran Wahhaby (2); Muhammad bin Abdul Wahhab dan Pengkafiran Beberapa Tokoh
 34. Edisi Terbaru Kebodohan Imam Besar Wahhabi: Ibnu Abdil wahhab Dalam Ilmu Hadis
 35. Korban Fitnah Blogger Wahabi: Mohon Saran
 36. Imam Agung Wahabi: IBNU TAYMIAH MEMALSU MADZHAB SALAF
 37. SALAFI PECAH-BELAH
 38. BERTEMU SALAFY, BANTAI SALAFY
 39. KITAB KASYFU ASY-SYUBUHAT DOKTRIN TAKFIR WAHHABI PALING GANAS (1-35)
 40. Hadis No. 1: Najd Sumber Fitnah
 41. Muhammad bin Abdul Wahhab si “Tukang Kafir” Seri 1 

Tahun 2009

 1. Ulama Wahabi Berfatwa: Haram Demo Anti Israel dan Dukung Palestina (Tahun Ketiga, Februari 1, 2009)
 2. Fatwa Ulama Wahabi: Hamas Adalah Kelompok Jihad Yang Menyimpang
 3. Pro Dan Kontra Hadis Terpecahnya Umat Islam Menjadi 73 Firqah!(1)
 4. Pro Dan Kontra Hadis Terpecahnya Umat Islam Menjadi 73 Firqah!(2)
 5. Pro Dan Kontra Hadis Terpecahnya Umat Islam Menjadi 73 Firqah!(3)
 6. Akhirnya Raja Abdullah Memecat Ulama Wahabi Yang Mengharamkan Demo Dukung Hamas
 7. Imam Agung Salafy/Wahabi Bin Baz: Boleh Kawin Dengan Niat “Nipu” (Berbohong)
 8. Salafy/Wahhabi Memalsu Kitab “Hasyiyah Al Allamah Al Showi Ala Tafsir Al Jalalain”
 9. Dialog Dengan Salafy/Wahabi Tentang Hadis Tawassul Malik Ad Daar (1)
 10. Dialog Dengan Salafy/Wahabi Tentang Hadis Tawassul Malik Ad Daar (2)
 11. Dialog Dengan Salafy/Wahabi Tentang Hadis Tawassul Malik Ad Daar (3)
 12. Dialog Dengan Salafy/Wahabi Tentang Hadis Tawassul Malik Ad Daar (4)
 13. Dialog Dengan Salafy/Wahabi Tentang Hadis Tawassul Malik Ad Daar (5)
 14. Dialog Dengan Salafy/Wahabi Tentang Hadis Tawassul Malik Ad Daar (1)
 15. Ibnu Taimiyah dan Khawarij
 16. Salafy Vs Salafy: -Salafi, Ja’far dan Gerakan “Radikal”-
 17. Membongkar Kerancuan Teologi Salafi
 18. Abu Salafy Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza “Hadis Melihat Tuhan” (1)
 19. Abu Salafy Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza “Hadis Melihat Tuhan” (2)
 20. Abu Salafy Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza “Hadis Melihat Tuhan” (3)
 21. Abu Salafy Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza “Hadis Melihat Tuhan” (4)
 22. Abu Salafy Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza “Hadis Melihat Tuhan” (5)
 23. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Pembahasan Sanad Hadis Ummu Thufail “Nabi Melihat Allah Dalam Bentuk Pemuda Berambut Lebat”
 24. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Ibnu Taimiyyah Menshahihkan Hadis “Nabi Melihat Allah SWT Dalam Bentuk Pemuda Amrad”.
 25. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Kedudukan Hadis “Nabi SAW Melihat Allah SWT Dalam Sebaik-baik Bentuk” [1]
 26. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Kedudukan Hadis “Nabi SAW Melihat Allah SWT Dalam Sebaik-baik Bentuk” [2]
 27. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Kedudukan Hadis “Nabi SAW Melihat Allah SWT Dalam Sebaik-baik Bentuk” [3]
 28. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Kedudukan Hadis “Nabi SAW Melihat Allah SWT Dalam Sebaik-baik Bentuk” [4]
 29. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Bantahan Terhadap Salafy : Hadis Dhaif Nabi SAW Melihat Allah SWT Dalam Sebaik-baik Bentuk [6]
 30. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Kekacauan Salafy Dalam Membela Hadis “Nabi SAW Melihat Allah SWT Dalam Sebaik-baik Bentuk” [7]
 31. Albani, Muhaddis Tanpa Sanad Andalan Wahabi
 32. Sanggahan Orang Tua Nabi Kafir
 33. Foto-Foto Kejahatan Perang (Pembantaian Penduduk Sipil) di Sa’da – Yaman Oleh Rezim Salafy/Wahabi Saudi dan Yaman Dukungan Barat (Amerika)

Tahun 2010

 1. Imam Besar Salafy/Wahabi Ibnu Taymiah:Sahabat Anshâr Terjebak Dalam Jeratan Jahiliyah!! (Tahun Ke-empat, Januari 12, 2010)
 2. Blogger Dialog Dengan Salafy/Wahabi: Analisis Hadis Tabarruk : Berkah Kubur Nabi SAW (1)
 3. Blogger Dialog Dengan Salafy/Wahabi: Analisis Hadis Tabarruk : Berkah Kubur Nabi SAW [Edisi Terbaru] (2)
 4. Fatwa Imam Salafy: Kaum Muslim Selain Salafi Adalah Kafir Yang Wajib Segera Dibunuh Dan Bangkainya Dibuang Ke Tempat Sampah!!!
 5. Mazhab Wahhâbi/Salafy Ditegakkan di Atas Akidah “Kaum Musyrik”!
 6. Keganasan Salaf Wahhabi/Salafi!
 7. Analisis Hadis Tawassul : Hadis Utsman bin Hunaif
 8. Pembajakan Kitab: Penerbit Wahabi Hapus Pembahasan Tentang Tawashul
 9. Dewan Ulama Negeri Wahabi-Salafy Saudi: Haram Bagi Wanita Bekerja Sebagai Kasir
 10. SERBA-SERBI TANAH SUCI: Rumah Nabi, Lokasi Sejarah yang Dihilangkan

Tahun 2011

 1. Fatwa Sadis Ulama Salafy/Wahabi Saudi: Yang Mengizinkan ‘Ikhtilat’ Boleh Dibunuh (Tahun Ke-lima, Januari 10, 2011)
 2. Hadis Tanduk Setan : Kontroversi Najd dan Iraq?
 3. Analisis Hadis Tanduk Setan : Najd Bukan Iraq
 4. Membantah Abu Jauza: Najd Bukan Iraq? : Bantahan Bagi Salafy
 5. Waduh Ternyata Menurut Salafy/Wahabi Ustad Firanda Seorang Pendusta (Bag. 1)
 6. Waduh Ternyata Menurut Salafy/Wahabi Ustad Firanda Seorang Pendusta (Bag. 2)
 7. Waduh Ternyata Menurut Salafy/Wahabi Ustad Firanda Seorang Pendusta (Bag. 3)
 8. Hadis Khawarij Kaitannya Dengan Najd Dan Arah Timur
 9. Membantah Salafy: Dimanakah Masyriq Pada Hadis Fitnah [Najd] : Rabiah Mudhar Ahlul Masyriq.
 10. J Algar (SP) Dialog Dengan Blogger Wahabi/Salafy Abu Jauza: Apakah Abdurrahman bin ‘Aaisy Al Hadhrami Seorang Sahabat Nabi SAW?
 11. Rekam Jejak Wahhabisme
 12. Download Gratis: Anti Virus Wahabi
 13. Ribut-Ribut Sesama Salafy/Wahbi: Membedah Otak Abdul Hakim Abdat (Ahli Hadats – bukan Ahli Hadits)
 14. Dari Muhammad bin Abdul Wahab hingga Kerajaan Arab Saudi
 15. Mesranya Tentara Arab Saudi Dan Amerika.
 
%d blogger menyukai ini: